Disclaimer

Hoewel wij deze website met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortkomt uit de op de website genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.