Theunisse TIP#10

In TIP#10 komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wortelonkruid en aardappelopslag in granen
  • Onkruidbestrijding na opkomst erwten
  • Onkruidbestrijding vanaf opkomst cichorei
  • Afrijpingsziekten (T2) en overbemesting wintertarwe
  • Korte TIP’s
    • Let op meeldauw, bladluizen, slakken en septoria

Lees hier de volledige tip (12-05-2023)


Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/theunissebv/public_html/wp-content/themes/theunisse/parts/first-container-posts.php on line 26
naar alle nieuwsberichten